Termer i Tantrix

För att underlätta för dig när du läser reglerna och när du spelar spelet Tantrix med Game Pack har vi här samlat ett antal termer som är bra att känna till. Termer som finns med på denna sida är markerade med kursivt. Vissa av termerna förklaras ytterligare under fliken Vem är du?/Ny med Tantrix - Grundläggande strategiska tips, och Avancerad spelare.


Begränsningsregler
Det finns tre regler som begränsar var du får lägga brickorna under spelets gång:
1. Du får inte skapa en tvingad yta med tre färgband i samma färg.
2. Du får inte lägga en fjärde bricka intill en tvingad yta.
3. Du får inte spela längs en spärrad sida.

Blockering
En slinga är blockerad när ingen bricka passar i ytan vid slutet av slingan. Blockeringar kan vara tillfälliga eller permanenta. (Se vidare under Avancerad spelare.)

Direkt koppling
I en direkt kopplad slinga utgör alla brickorna en del av slingan. Det behövs därmed inga ytterligare brickor för att göra slingan hel. Jämför indirekt koppling.

Dödläge
Om en spelare inte har någon bricka som kan spelas uppstår ett dödläge. Detta är mycket ovanligt och man uppskattar att det endast händer ungefär en gång på 10.000 partier. Om det mot förmodan skulle hända räknas partiet som oavgjort.

Framtvingad ögla
Om du tvingar ihop din motståndares brickor till en liten ögla kan den öglan inte bli större under spelet. Det är därför en bra taktik att försöka göra öglor på högst 12-14 poäng på motståndaren i början av partiet. Då har du goda förutsättningar för att vinna partiet genom att bygga en längre slinga/ögla i din egen färg. (Se vidare under Ny med Tantrix - Grundläggande strategiska tips.)

Fritt drag
Varje spelare har ett fritt drag när han/hon skall spela. Spelaren måste dock fylla tvingade ytor både före och efter sitt fria drag innan turen går till nästa spelare.

Färgband
Det finns tre olika former av färgband; hörn, rak och böj. Ett hörn gör en 120º sväng, en rak gör 0º´och en böj gör en 60º sväng.

Färgpassning
När du spelar en bricka måste färgerna på intilliggande brickor alltid stämma överens.

Hål
Under spelets gång (innan slutspelet) är det inte möjligt att skapa hål i Tantrixet på grund av begränsningsreglerna. Vid tom påse upphör alla begränsningsregler och det är då tillåtet att skapa hål. (Discoverypusslen skall dock alltid lösas utan hål.)

Identiska ytor
När en spelare väntar på en speciell bricka som skall passa på en viktig tvingad yta kan motspelare skapa en identisk yta vilket taktiskt kan vara bra. Den som då drar brickan som passar i bägge ytorna kan välja vilken av dessa ytor som skall fyllas. (Se också Avancerad strategi.)

Indirekt koppling
I exemplet nedan behövs brickor läggas till A och B för att de indirekta kopplingarna i den röda slingan skall bli sammanhängande. (Se också Grundläggande strategiska tips.)

Isolerade slingor
Mindre slingor som kanske inte kommer att kopplas ihop med spelarens längsta slinga kallas för isolerade slingor. Se upp så att motståndarens isolerade slingor blir alltför långa. En isolerad slinga kan snabbt bilda en ögla och ger då dubbel poäng jämfört med en slinga.

Passningsanalys
Om du vill bli riktigt duktig på Tantrix så behöver du kunna göra passningsanalys under spelets gång för att veta om det finns brickor kvar som passar i tvingade ytor. Brickor som passar i tvingade ytor delas in i tre grupper.

1. AAB eller ABB
Här behövs en bricka där du har ett hörn (ett färgband som går in och ut på två kanter bredvid varann).

Exempel på ABB (Blå-Röd-Röd):

Det finns totalt sex brickor som kan passa i en sådan yta.

2. ABA
Här behövs en bricka där en av linjerna är böjd över/under den andra.

Exempel på ABA (Gul-Röd-Gul):

Det finns även här totalt sex brickor som kan passa i en ABA-yta.

3. ABC
Detta är kombinationen med tre olika färger i den tvingade ytan.

Exempel på ABC (Blå-Gul-Röd:

Det finns totalt fem brickor som kan passa i en ABC-yta.

Poäng
En spelares poäng beräknas genom att antalet brickor i hans/hennes längsta slinga eller största ögla räknas. Slingor ger en poäng per bricka, öglor ger två poäng per bricka, dvs dubbel poäng. Vid lika poäng blir partiet oavgjort.

Slinga
Två eller fler ihopkopplade färgband bildar en slinga. Den längsta möjliga slingan är 42 brickor lång. Den genomsnittliga vinstslingan är drygt 20 poäng.

Slutspel
Slutspelet börjar så fort det inte finns några brickor kvar i påsen. Under slutspelet gäller inte begränsningsreglerna och det blir därmed lättare att blockera varandras slingor.

Spärrad sida
På bilden visas en spärrad sida. Den tvingade ytan A måste fyllas först, sen måste B fyllas och därefter C osv. Det går inte att spela längs en spärrad sida så länge det finns brickor kvar i påsen. (Se också Grundläggande strategiska tips.)

Tantrixet
De brickor som redan är spelade på bordet kallas ofta för Tantrixet. Ordet Tantrix kommer från engelskans Tangled Tracks, "trassliga spår".

Tom påse
Så snart brickorna i påsen är slut skall spelaren som drar den sista brickan säga "tom påse" och därmed upphör alla begränsningsregler.

Tvingad Yta
En tvingad yta är en tom yta som omges av tre eller fler brickor. På bilden ser du ett exempel på en tvingad yta och en bricka som passar i den. En bricka som kan läggas i en tvingad yta måste läggas där. (Se också Grundläggande strategiska tips.)

  Ögla
En slinga i en av färgerna som passerar genom brickorna och så småningom förenar sig med sig själv bildar en ögla. Öglan behöver inte ha formen av en cirkel utan den kan ha vilken form som helst.